Theranda Hotel Kushtet  e rezervimit

Këto kushte aplikohen për gjithë klientët e Theranda Hotel .

Rezervimi:

Klientët mund të rezervojnë paraprakisht ose kur mbërrijnë. Dhomat  Rooms are subjekt i disponueshmërisë, ndaj Hoteli rezervon të drejtën të refuzojë çdo rezervim për një arsye të caktuar.

Pavarësisht se pagesa zakonisht kërkohet kur klienti largohet, atij mund ti kërkohet të paraqesë kur mbërrin një depozitë apo të dhënat e kartës së kreditit me të cilën është bërë rezervimi.

Koha e Check-in dhe Check-out (e hyrjes dhe largimit nga hoteli)

Klientët mund të bejnë check-in në hotel në cdo kohë nga ora 3.00 p.m ditën e mbërritjes. Ne aplikojmë pranime dhe më herët vetëm nëse është kërkuar nga klienti më parë. Nëse një klient nuk ka ardhur për të bërë check- in deri në 10.00 p.m të mbrëmjes, atëherë Hoteli rezervon të drejtën të lirojë dhomën, me përjashtim të rastit kur klienti ka njoftuar Hotelin se do mbërrijë më vonë. Dhomat e rezervuara me parapagesë do mbahen të tilla gjithë ditën e mbërritjes së klientit. 

Diten e largimit, klienti mund të lirojë dhomën e tij dhe të bëjë check-out jo më vonë se ora 12.00 p.m. Nese nuk vepron keshtu, Hoteli mund ta ngarkoje klientin me pagesen e nje nate shtese. Nese Doni te beni check out pas ores 12.00 pm ju duhet te njoftoni recepsionin ne avance 24 ore para dates se nisjes. Ne cdo rast koha me e vone kur klienti duhet te beje check-out duhet te jete ora 05.00 p.m 

Pagesa

Klientet duhet te paguajne gjithe shumen para nisjes. Ne pranojme gjithe llojet e kartave te kreditit/ debise, (Visa, MasterCard, dhe Maestro). Klienti gjithashtu mund te paguaje ne kesh, ose ne çek. 

Anullimi

Nese anulloni 24 ore para kohes se check-in, nuk do te kete asnje penalitet. Por nese ju anulloni rezervimin me pak se 24 ore nga check-in, ju do ju mbahet gjithe pagesa e rezervimit te dhomes per naten e pare te mberritjes tuaj. 

E drejta per te refuzuar

Hoteli rezervon te drejten per te refuzuar nje klient dhe akomodimin e tij, nese gjate mberritjes, konstatohet nga stafi menaxhues se ai eshte nen efektin e pijes apo droges, eshte i veshur shume keq ose sillet ne menyre kercenuese, abuzive, apo ne ndonje menyre tjeter te papranueshme. 

Rregullat e Hotelit

Klientet duhet te sillen ne perputhje me rregullat dhe precedurat qe ka Hoteli, perfshi, por jo vetem, dhe procedurat per shendetin dhe sigurine si dhe kerkesat statutore qe nga regjistrimi.

Klientet nuk lejohen te marrin askend tjeter ne dhomen e tyre, pa regjistruar me pare identitetin (ID) e tyre ne recepsion. 

;